Felanmälan

Felanmälan

Om du får problem med din fiberanslutning skall felanmälan göras till din tjänsteleverantör, dvs någon av nedanstående oavsett typ av fel. Biggnet som sköter nätet kontaktas av tjänsteleverantören.


För att få en uppfattning om hur många störningar vi har i nätet skulle vi uppskatta om du vill skicka ett mail till

Per Svenningsson (per.svenningsson(at)gmail.com) eller Björn Andersson (rattnallen(at)hotmail.com)

Då loggar vi detta för eventuella diskussioner med våra leverantörer.

Tjänsteleverantörer:


● Bahnhof (SUPPORT)


● Net@Once (SUPPORT)


● Bredband2 (SUPPORT)


● Sappa (TV) (SUPPORT)