Startsida

Fibernät i Båraryd-Hestraområdet

Båraryd-Hestra fiberförening bygger ut ett fibernät i området nordväst om Gislaveds samhälle.


Området begränsas i norr av Hestra samhälle, i öster av Nissastigen, i söder av gårdarna Stora Båraryd, Bockshult och Signelsö och i väster av gränsen mot Västergötland.

Inom området finns ca 160 möjliga abonnenter. Ca 130 har tecknat bindande abonnemang.


Projektet har möjliggjorts genom omfattande frivillighetsinsatser, stort intresse bland de boende i området och bidrag från Länsstyrelsen och Post och Telestyrelsen.

Aktuellt

 • 2024-03-25 Årsmöte - Reservera Tisdagen den 16/4 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: BOKSLUT, Kontoutdrag SBAB, KALLELSE, DAGORDNING,  VERKSAMHETSBERÄTTELSE.och Styrelseprotokoll 2024-03-07

 • 2024-03-25 Nu är den avgrävda kabeln i Bösshult permanent lagad så allt skall fungera normalt igen.
 • 2024-03-24 I morgon Måndag 25/3 kommer permanent lagning av kabeln som grävdes av i Bösshult att göras. De abonennter som berörs av arbetet är informerade via epost. Under arbetet kommer forbindelsen vara avbruten.

 • 2024-02-28 Onsdagen den 20/3 kommer Telia att byta huvudswitch i stationen i Båraryd. Det innebär ett avbrott på förbindelsen ca 15 minuter mellan 07.00-16.00. Arbetet berör kunder som matas från Båraryds station dvs söder om Sprottebo ungefär. Tjänsteleverantörerna är aviserade.


 • 2023-11-30 Vår serviceleverantör Optocom kommer att byta ut en felaktig kabel i Båraryd 2023-12-14 08:00-12:00. Det kommer att innebära avbrott för alla kunder i Båraryd och Sandshults fiberföreningar.

  Tjänsteleverantörerna är aviserade.


 • 2023-02-16 Årsmöte - Reservera Torsdagen den 13/4 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: BOKSLUT, KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE.
  Inkommen motion, Styrelseprotokoll 2023-03-06

 • 2023-01-22 Nu ligger äntligen protokoll och underlag från föreningens styrelsemöten upplada på sajten. Du hittar dom under "Styrelseprotokoll" i menyn i toppen.

 • 2022-10-13 DRIFTSTÖRNING - Driftstörningar kommer att förekomma på Tisdag 18/10 mellan 9-12. Det innebär att öven internettjänsten påverkas för de abonnenter som är anslutna från Brännhult och söderut.

 • 2022-10-12 DRIFTSTÖRNING - Nu på Måndag 17/10 mellan 8-9 kommer planerat underhåll att göras i telestationen i Båraryd. Det innebär att öven internettjänsten påverkas för de abonnenter som är anslutna från Brännhult och söderut.

 • 2022-10-05 21:39 - DRIFTSTÖRNING uppdatering - Kabeln är nu provisoriskt lagad och de flesta abonenter är igång igen. Skulle din anslutning inte fungera så meddela Per eller Björn enligt tidigare information.
   
 • 2022-10-04 18:10 - DRIFTSTÖRNING uppdatering - En tillfällig reparation av fiberkabeln görs just nu på plats av tekniker, vilket innebär att berörda kunder bör få tillbaka fungerande fiberanslutning nu under kvällen.
  Kunder som ev. fortfarande saknar fungerande anslutning i morgon 2022-10-05 bör höra av sig till Per Svenningsson alt. Björn Andersson i styrelsen.
  Kontaktuppgifter finns under 'Styrelsen'.

 • 2022-10-03 21:45 - DRIFTSTÖRNING - Fiberkabeln som förser Bönabo, Skjutsebo, Bösshult och Snärebo m.fl. är avgrävd i Bösshult. Detta berör 20 av våra kunder sedan i Fredags 16.55. Vi har varit i kontakt med tekniker som skall göra en första koll i mitten av veckan. 

 • 2022-04-09 Årsmöte - Reservera Torsdagen den 5/5 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: BOKSLUT, BILAGA, KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 • 2021-09-08 Driftunderhåll - Måndagen den 20/9 kommer ett kabelfel att åtgärdas på sträckan mellan Hedenstorp och Brännhult. Övriga abonnenter i nätet skall inte påverkas. Driftstörningen kan pågå under hela dagen.

 • 2021-06-08 Årsmöte - Reservera Onsdagen den 23/6 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: BOKSLUT, BILAGA, KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 • 2020-04-06 På grund av Coronapandemin flyttas årsmötet till 10/6. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: BOKSLUT, BILAGAKALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 • 2020-03-09 Årsmöte - Reservera Torsdagen den 16/4 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: BOKSLUT, BILAGA KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 • 2019-03-10 Årsmöte - Reservera Torsdagen den 11/4 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 • 2018-03-17 Årsmöte - Reservera Onsdagen den 11/4 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislegården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet ligger här: KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE


 • 2018-02-26 Den 3/4 kommer Telia att koppla ner kopparnätet för abonnennter kopplade till telestationen i Båraryd. Du vet väl att du kan flytta över ditt gamla telefonnummer till din fiberanslutning? Kontakta din Internetleverantör (Bahnhof, NETatONCE etc) så hjälper de dig med detta..


 • 2018-01-31 Svenska stadsnät har fått några kunder som har problem med Sappas Ip-tv. Man tänker därför bygga om Bårarydsnätet under torsdagen 1/2. Det ska inte innebära mer än ett kort avbrott(några sekunder) för alla utom de kunder som har Ip-tv som kan få ett längre avbrott på Tv-tjänsten. Skulle det inte fungera så kan man göra en reset på fiberboxen genom att hålla inne resetknappen drygt 10 sekunder.


 • 2017-03-13 Årsmöte - Reservera Onsdagen den 5/4 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislagården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet  ligger här: KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE


 • 2016-03-10 Årsmöte - Reservera Torsdagen den 7/4 för årsmöte i BHFF. Platsen är Gislagården i Båraryd och tiden är 19.00. Dokument till årsmötet  ligger här: KALLELSE, DAGORDNING och VERKSAMHETSBERÄTTELSE.


 • 2016-01-23 Telia ny tjänsteleverantör i Båraryd-Hestra Fiberförening. Abonnenter som matas från Hestra (Lista) kommer att kopplas in under Måndag-Tisdag (25-26/1). Ett kort avbrott på ca 10 minuter kan märkas. Information kommer att finnas på www.svenskastadsnat.se


 • 2015-07-08 Vi har lagt till information i en ny menypunkt för felanmälan.


 • 2015-03-08 Reservera Torsdagen den 9/4 kl 19.00 för årsmöte i Båraryd-Hestra Fiberförening. Mera information kommer inom kort. Kallese finns HÄR och ekonomisk rapport HÄR. Verksamhetsberättelse finns HÄR


 • 2014-09-03 Under onsdagen invigdes fibernätet och PEAB's projektledare klippte bandet. Ett 90-tal medlemmar deltog och bjöds på smörgåstårta. Samtidigt klargjordes de sista fiberanslutningarna i nätet och endast ett par sträckor till obebygda tomter kvarstår. Lite nya bilder från invigningsfesten HÄR.


 • 2014-08-20 Under Augusti har abonnenterna i Flahult, Bösshult, Skjutsebo, Ingelsbo och Bönabo kopplats in.

         Nu är samtliga slangar framdragna och idag förlades en slang över viken i Bårarydssjön.

         Bilder finns i slutet på bildspelet HÄR.


 • 2014-06-28 Var och hälsade på Bobby på telestationen i Hestra i måndags o kollade när han kontakterade 96-fiberkabeln. Några nya bilder i slutet på bildspelet HÄR. Under kommande vecka kommer ca 20 abonnenter i Kyrkobol, Stora och Lilla Hestra få anslutningarna färdigställda i sin fastigheter.


 • 2014-06-19 Dagen före midsommar. Plöj, blås och kontakteringsgubbarna har gjort ett fantastiskt jobb så det är kul att bjuda på lite midsommarkäk i form av smörgåstårta. Jobbet går vidare och alla fastigheter i Sebjörnarp och på östra sidan av Bårarydsjön är klara. Broddaryd startar på måndag. Fiberjobbet i Hestra är klart och kontaktering i fastigheterna i Lilla Hestra, Stora Hestra och Kyrkebo kommer att göras unde vecka 27. Några nya bilder från dagen. i bildspelet.

 

 • 2014-06-12 Plöjningen nästan klar i Sebjörnarp. Därefter kommer arbete runt Bårarydssjön att påbörjas. I dagarna kommer borrningen under 27'an att göras. Efter midsommar kommer schaktningen för samförläggningen av elkabel med Gislaveds Energi att göras. Kontakteringen av fiber inne i husen i Stora Hestra, Lilla Hestra och Kyrkobol kommer troligen att göras under vecka 27.


 • 2014-06-06 Kontakteringen av 20 abonnenter i Båraryd "tätort" är nu klar för 20 abonnenter. Under nästa vecka påbörjas troligen svetsningen av 96 fiberkabeln till Hestra och telestationen i Hestra görs klar för inkoppling av kabeln. Därefter kommer troligen abonnenterna i Kyrkobol, St. Hestra och söderut att anslutas. Nästa vecka påbörjas grävning i Sebjörnarp.


 • 2014-05-23 Har varit i kontakt med Bobby som kontakterar fiber och kopplar in i fastigheterna. Abonenterna i Båraryd kommer att kopplas in under början av nästa vecka. Därefter kommer han att ägna tid åt att skarva och driftsätta den 96-fiber som är dragen mellan Båraryd och Hestra. Alla abonenter norr om Snärebo kommer att matas från Hestra och är därför beroende av denna förbindelse. Kontaktering i Kyrkobol och Stora/Lilla Hestra och söderut kommer att göras någon gång i slutet av juni. Det är alltså först då du kan beställa de önskade tjänsterna.

 

 • 2014-05-19 Fiber blåst till alla abonnenter i Kyrkobol och Stora Hestra. Även två kunder i Lilla Hestra. Nu går blåsningen vidare till Bösshult och Flahult. Plöjningen pågår i Bönabo. Lite nya bilder från dagen finns i bildspelet.


 • 2014-05-15 Idag plöjs slang mot Ingelsbo och Bönabo. Efter denna del kommer anslutningarna på Regnsötorp och Klinten under nästa vecka. Samtidigt pågår blåsningen av den ca 1 mil långa 96-fiberkabel som förbinder Båraryd med Hestra.

        Troligen kommer abonnentfiberkablarna att blåsas i Stora Hestra/Lilla Hestra/Kyrkobol under nästa vecka. Fram till idag          är ca 25km slang nerplöjt på 51 arbetsdagar så grävgänget gör ett kanonjobb. Lite nya bilder ligger nu i bildspelet. HÄR


 • 2014-05-12 32 abonnenter inkopplade. Fiber mellan Båraryd och Hestra dras förmodligen i veckan.


 • 2014-05-01 Veckan har spenderats i Stora Hestra med 2 maskiner. Det går undan nu och till valborghelgen var man klar från Lilla Hestra upp till Kyrkobol. Nästa etapp är anslutningarna utmed vägen mot Kurt Bolins där alla nu är med.

         Lagt in lite nya bilder och filmer från Rosbäcksängen.


 • 2014-04-24 Dagens styrelsemöte i Båraryd avhandlade i huvudsak information från Bosse och Lars som igår var på informationsmöte på länsstyrelsen. Det handlade om hur projektet skall slutredovisas i oktober i höst.

         Idag är 19 abonnenter inkopplade och klara att beställa tjänster.


 • 2014-04-23 Maskinlaget är klara upp till Lilla Hestra efter att passerat från Bösshult över till Regnsjötorpsvägen.

         Plöjning över mark med växande grödor prioriteras. Går allt som det skall är det mesta klart upp till Kyrkobol i slutet av           nästa vecka. Några nya bilder finns i bildspelet.


 • 2014-04-17 Plöjningen går bra och vi är nu framme vid Regnsjötorpavägen. Borrning är klar under asfalten vid Flahult, Bösshult och Ingelsbo. Fibern är nu inkopplad hos abonenterna i Skällandsbo, Ubbås, Kullen, Assarebo och delar av Sprottebo.


 • 2014-04-15 Johns Gräv är återigen igång och har passerat Flahult mot Bösshult. Ellen Svenningsson besökte gänget när man passerade Lena i Flahults gård. HÄR FINNS EN LÄNK TILL BILDSPELET. Mer bilder kommer snart. Foto: Ellen Svenningsson


 • 2014-04-10 Föreningens första årsmöte hölls i Båraryds församlingshem med ett 50-tal medlemmar. Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar och kaffe informerades om projektet. Bengt Olsson, PEAB berättade hur projektet fortskred och Jan Ånman, BiggNet informerade om de tjänster som erbjuds. Dessutom berättade Bengt-Åke Edwardsson om vad Hestra Radio kan erbjuda medlemmarna i form av installationshjälp mm.


 • 2014-03-25 Föreningens medlemmar kallas till årsmöte och information om läget i projektet den 10 april kl 19:00 i församlingshemmet Båraryd. Dagordning och handlingar har sänts ut via mail/post till samtliga medlemmar. Handlingar till mötet finns även under fliken Föreningsmöten ovan.


 • 2014-03-20 Utbyggnad pågår för fullt. Fiber har nu installerats i Bondaryd och Hedenstorp och fortsätter nu norrut till och med Stenhestra, Sprottebo och Kullen. Arbetet med grävning och nerläggning av fiber pågår på sträckan Brännhult-Hestra och fortsätter därefter på resterande delar väster om allmänna vägen Snärebo-Hestra och söder om Båraryd. Grävarbeterna beräknas vara klara under juni månad och alla bör kunna ha fiber instalerat senast under augusti.